Projectlogo projectbureau Zeeweringen

oktober 2014

Logotoepassing op een taartje!

De laatste steen van 325 kilometer Zeeuwse dijk

In 1997 werd projectbureau Zeeweringen opgericht, met de opdracht om de steenbekleding van de Zeeuwse dijken te versterken. Het werd het grootste Zeeuwse waterveiligheidsproject sinds de Deltawerken. Een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen dat 325 kilometer dijk heeft versterkt. De steenbekleding van alle dijken in Zeeland voldoet nu aan de huidige veiligheidsnorm.

Meestal wordt een logo ontworpen bij de start van een project, maar in dit geval was een ‘einde project’-logo nodig. De opdracht kwam via WebNL mijn kant op. De opdrachtgever wilde een toevoeging, passend bij het bestaande logo, om de afronding van het project te vieren. Het is een zwierig, oranje logo geworden, dat in het reeds bestaande, blauwe logo past en waardoor de suggestie van een wapperende banier ontstaat.

Het ‘eindeproject’-logo van projectbureau Zeeweringen
Het ‘eindeproject’-logo van projectbureau Zeeweringen

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu legde symbolisch de laatste steen en deed een dansje…

Swingen met minister Schultz. Foto: PBZ

Veilig is super veilig geworden. Zodat de Zeeuwen in de toekomst ook droge voeten houden.

De laatste steen in Kamperland. Foto: PBZ

In opdracht van WebNL