Op zoek naar de identiteit voor een sociaal loket

januari 2017

De algemene brochure voor het servicepunt toont de mens en haar autonomie.

De website met een kennisdatabase met antwoorden op heel veel hulpvragen
De website met een kennisdatabase met antwoorden op heel veel hulpvragen
De veelkleurigheid van de samenwerkende organisaties maar ook van de hulpvrager
De veelkleurigheid van de samenwerkende organisaties maar ook van de hulpvrager
Alle partijen gezamenlijk aan de slag met de vraag: ‘Waar moet het nieuwe loket aan voldoen?’
En natuurlijk de vraag: ‘Wie is de hulpvrager?’
De poster verwoordt algemene vragen waarmee men bij SSP terecht kan.
De poster verwoordt algemene vragen waarmee men bij SSP terecht kan.
Afsprakenkaartjes

Een co-creatie van IDA en Jongma Ontwerpers

Met dank aan Codetikkers voor de techniek van de website