De Delta werkt

augustus 2012

Succesvolle projecten en initiatieven van nieuwe en bestaande ondernemers in de Delta.

Het begrip horizon vormt door het hele boek de verbinding tussen fotografie en typografie.

De zuidwestelijke delta verandert. En daarmee verandert er heel veel in Zeeland. Onder invloed van nieuwe wet- en regelgeving krijgt de dynamiek van het water steeds meer ruimte en dat geeft niet alleen een impuls aan de natuur, maar ook aan het economisch gebruik van de delta.

Maar de delta is ook een kwetsbaar gebied, waar de balans tussen ecologie en economie zorgvuldig bewaakt en onderhouden moet worden, en waarbij het ecologische aspect steeds zwaarder weegt. In tegenstelling tot wat men zou verwachten maakt deze ontwikkeling het ondernemen in de delta niet ingewikkelder, maar het legt juist steeds meer kansen bloot. Een gevoel dat al door veel ondernemers wordt ervaren … maar door veel ook nog niet!

De stuurgroep Zuidwestelijke Delta heeft zich ten doel gesteld om ondernemers te stimuleren deze kansen te zien en te benutten. Daarbij zien zij katalyseren en inspireren als hun belangrijkste taak bij het benaderen van de nieuwe ondernemers. Eén van de middelen die daarbij wordt ingezet is de publicatie De delta werkt; een bloemlezing van enkele succesvolle projecten en initiatieven die nieuwe en bestaande ondernemers kunnen aanzetten hun plannen te verwezenlijken.

Typografie
Typografie

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever, de tekstschrijver en de fotograaf heb ik het concept voor deze publicatie ontwikkeld, waarbij de horizon het ‘leitmotiv’ voor de vormgeving vormde. Het begrip ‘horizon’ loopt letterlijk door de hele publicatie heen en vormt dwars door het boek de verbinding tussen fotografie en typografie. Bovendien staat de horizon symbool voor Zeeland en de vele mogelijkheden die het landschap de Zeeuwen biedt. Een aantal ondernemers die letterlijk deze mogelijkheden en markten ontginnen zijn in de publicatie als trotse Zeeuwse ondernemers geportretteerd.

Typografie
Typografie

In opdracht van: Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, Rijkswaterstaat Zeeland
In samenwerking met: Jos Lammers (tekst) en Anda van Riet (fotografie)