Veilig, veerkrachtig, vitaal

maart 2012

Het uitvoeringsprogramma voor de Zuidwestelijke Delta

De essentie van de boodschap in tekst en vorm

Programmabureau Zuidwestelijke Delta, een samenwerkingsverband van de drie provincies, waterschappen en rijk, heeft een programma gemaakt met daarin alle maatregelen om het gebied ecologisch en economisch gezond en sterk te maken en houden. Door veranderingen in het klimaat speelt veiligheid een grote rol in de plannen.

Loes de Jong (Stuurgroep Zuidwestelijke Delta):
‘Het Uitvoeringsprogramma voor de Zuidwestelijke Delta is tot stand gekomen met inzet en steun van overheden en direct betrokken belangen, zoals landbouw, recreatie, visserij en natuur. Om de ambitie en uitwerking uit te leggen aan een breed publiek wilden we graag een ontwerp dat verleidt tot kijken en lezen. Breng de boodschap terug tot de essentie in vorm en tekst was de vraag. Het resultaat: een coproductie van beeld en taal dat een landkaart schetst van wat er kan en staat te gebeuren de komende jaren in het gebied. Het Programmabureau ZWdelta is blij met het product en gebruikt het vooral om mensen die weinig of niets van de plannen afweten, te informeren. Niet alleen burgers en ondernemers die hun geld verdienen met de deltawateren of de omringende polders als kapitaal, maar ook nieuwe bestuurders van waterschappen, gemeenten en provincies zijn onze doelgroep.

Fotografie neemt een belangrijke visuele rol in, en verbeeldt de diversiteit van het gebied en zijn gebruikers.
Fotografie neemt een belangrijke visuele rol in, en verbeeldt de diversiteit van het gebied en zijn gebruikers.

In het uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta worden de plannen aan de hand van zeer gedetailleerde teksten en gebiedskaarten uitgelegd. Maar om de boodschap terug te kunnen brengen naar de kern, hebben we ervoor gekozen om juist het proces te laten zien; de ontwikkeling van ideaal tot actie. Wat zijn de idealen en welke acties zijn er nodig en mogelijk? Wat heeft er in de afgelopen jaren plaatsgevonden, en wat houden de nieuwe toekomstplannen in? Mooie vragen die door intensieve samenwerking een mooie vorm hebben gekregen.’

In opdracht van: Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, Rijkswaterstaat Zeeland
In samenwerking met: Jos Lammers (tekst) en Loes de Jong (fotografie)