Informatie

Hier vind je meer informatie over aanmelden, tarieven en vergoedingen. Ook kun je hier informatie vinden over de klachtenprocedure.

Multidisciplinair team

Per 1 januari 2022 ben ik aangesloten bij het multidisciplinaire regioteam Zuid-West van Stichting 1nP. Dit is een groot landelijk netwerk van lokale zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg. Stichting 1nP is onderdeel van de Parnassia Groep en heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Stichting 1nP is ISO-gecertificeerd en faciliteert onder meer een cliëntenportaal met dossierinzage en bemiddelt in geval van klachten. Zo kunnen hoge kwaliteitsstandaarden worden gewaarborgd.

Aanmelden

Wil je weten of beeldende therapie iets voor jou is? Dan kun je contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. Dit is gratis en vrijblijvend. Samen verkennen we de mogelijkheden aan de hand van je hulpvraag. Dan volgt een intakegesprek, samen met een regiebehandelaar van 1nP. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, waarin hulpvraag, doelen en evaluatiemomenten worden beschreven. Wanneer er geen wachtlijst is, kunnen we aan de slag!

Tarieven en vergoedingen

De tarieven zijn vastgesteld conform de GGZ standaard tarieven voor vaktherapie.

  • Kennismakingsgesprek, ca. 30 minuten: gratis
  • Therapie met volledige vergoeding, ca. 75 minuten: uurtarief 91 euro.
  • Therapie zonder vergoeding: ca. 75 minuten: uurtarief 60 euro.

Klachtenregeling

Ondanks de zorgvuldigheid in het bieden van goede zorg die aansluit op de behoefte van de cliënten kan er soms een klacht ontstaan. Daarvoor is een klachtenbeleid en een Reglement klachtencommissie patiënten Parnassia Groep opgesteld. Het Reglement klachtencommissie patiënten Parnassia Groep is onderdeel van het klachtenbeleid en gaat vooral over formele klachten. Het klachtenbeleid omvat meer en gaat in eerste instantie om het vroegtijdig signaleren en melden van klantsignalen. 1nP neemt signalen van cliënten serieus en waar mogelijk gebruikt 1nP deze meldingen om de kwaliteit te verbeteren en ter voorkoming van formele/soortgelijke klachten. Dit document is een samenvatting van het klachtenbeleid, mocht u de volledige versie willen lezen, dan verwijzen we u naar het document klachtenbeleid 1nP en het Reglement klachtencommissie patiënten Parnassia Groep, beide ook te vinden via de website van 1nP.